چشم در چشم

چشم در چشم

"چشم در چشم" اثر ادوارد مونش كه در آن تركيب بندى به تعداد معدودى عنصر كاهش پيدا ميكند.  #ادوارد_مونش نقّاش زبده ى نروژى سبك اكسپرسيونيسم, كه اغلب يك فضاى رومانتيك و نوستالژيك بر آثارش حاكم است. رنگ بخش مهمى از آثار اوست، كه به شكلى نشان دهنده ى هيجانات انسانى است....

بررسی نقاشی جیغ

بررسی نقاشی جیغ

بررسی نقّاشی جیغ اثر ادوارد مونش با دو دوست در حال قدم زدن بودم، خورشید در حال غروب بود؛ ناگهان آسمان خون آلود شد. باز ایستادم و از روی نرده های چوبی و پوسیده ی پل خم شدم؛ به صورت وصف ناپذیری خسته و وامانده بودم. زبانه های آتش و خون بر روی آبدره[1] کشیده شدند....