همراهان عزیز

خواهشمندم مطالب زیر را نیز در نظر داشته باشید

فعالیت اندیشگاه روان سازه در حال حاضر متمرکز بر ٢ حیطه است:

١) ارائه مطالب علمى، پژوهشى و آموزشى در جهت رشد و ارتقا دانش عمومى در زمینه ى بهداشت و سلامت روان

٢) روان درمانى: در حال حاضر به علت گذراندن دوره تخصصى از ارائه خدمات روان درمانى حضورى معذور هستم و جلسات رواندرمانى به صورت غیرحضورى برگزار میشود

دوستانى که تمایل به داشتن جلسات رواندرمانى غیرحضورى دارند، با شماره زیر تماس گرفته، خود را معرفى و مشخصات تماس خود را اعلام کنند؛ متعاقبا با آنها تماس گرفته میشود.

دوستان، دانشجویان و اساتیدى که قصد انجام کارهاى پژوهشى در حوزه پزشکى، روانپزشکى, روانشناسى و علوم اعصاب را دارند میتوانند پروپوزال و ایده هاى خود را از طریق ایمیل با بنده مطرح کنند و متعاقبا با انها تماس گرفته میشود

براى مشاهده سوابق تحصیلى و آدرس هاى اندیشگاه روان سازه در شبکه هاى اجتماعى به فوتر سایت رجوع کنید.

 

همراهان عزیز خواهشمندم مطالب زیر را نیز در نظر داشته باشید

فعالیت اندیشگاه روان سازه در حال حاضر متمرکز بر ٢ حیطه است:

١) ارائه مطالب علمى، پژوهشى و آموزشى در جهت رشد و ارتقا دانش عمومى در زمینه ى بهداشت و سلامت روان

٢) روان درمانى: در حال حاضر به علت گذراندن دوره تخصصى از ارائه خدمات روان درمانى حضورى معذور هستم و جلسات رواندرمانى به صورت غیرحضورى برگزار میشود

دوستانى که تمایل به داشتن جلسات رواندرمانى غیرحضورى دارند، با شماره زیر تماس گرفته، خود را معرفى و مشخصات تماس خود را اعلام کنند؛ متعاقبا با آنها تماس گرفته میشود.

دوستان، دانشجویان و اساتیدى که قصد انجام کارهاى پژوهشى در حوزه پزشکى، روانپزشکى, روانشناسى و علوم اعصاب را دارند میتوانند پروپوزال و ایده هاى خود را از طریق ایمیل با بنده مطرح کنند و متعاقبا با انها تماس گرفته میشود

براى مشاهده سوابق تحصیلى و آدرس هاى اندیشگاه روان سازه در شبکه هاى اجتماعى به فوتر سایت رجوع کنید.