دکتر مانی منجمی

دیوانه ای که از قفس پرید …

#تفرد_يك_ديوانه
مبحثى كه از نوجوانى دارم باهاش سر و كله ميزنم  “#هويتِ” و مراحل تحولى و نقش حساسى كه در كل بافت #زندگى ما به عهده داره. راستش براى خود من مدتها طول كشيد كه پيدا كنم مسير زندگيمو و مسيرهاى متعددى و طى كردم و قالبها و نقشهاى مختلفي و تجربه كردم تا به مسيرى كه الان در اون دارم قدم بر ميدارم برسم. يه موقعهايي وقتى به مسير ١٥ سال گذشته نگاه ميكنم ميبينم خيلى به در و ديوار زدم تا بتونم بالاخره در قالبى برم كه رنگ آرامش داشته باشه، صادقانه بخوام بگم هنوزم زياد مطمئن نيستم..
از نظر من هر انسانى مسير رشدى منحصر به فرد خودشو داره و تعاريفى كه جامعه و ساعت اجتماعى براى ما متصور ميشه، گاهى نه تنها باعث #رشد نميشه، بلكه عقب موندن از اونا ميتونه ايجاد حس #اضطراب، #عقب_ماندگى و #ناكارامدى رو برامون به دنبال داشته باشه؛ مثل درس خوندن در رشته اى خاص، در زمانى خاص، ازدواج با معيارى خاص، شخصى خاص و  بازه ی زمانى مشخص.
يادمون باشه هر كدوم از ما يه #پروانه ايم با شفيره اى مخصوص خودمون، زمان بيرون اومدنمون ازين شفيره با هم متفاوته، جنس شفيره هامون، و قدرتمون در بيرون اومدن اين شفيره. پس باهم #مسابقه نديم. براى پروانه انرژى كه صرف بيرون اومدن از شفيره ميشه، از لحاظ زيستى اونو براى بقا در محيط بيرون آماده ميكنه. پس عجله نكنيم، به نداى درونمون گوش بديم و به تفرد مسيرمون اطمينان كنيم . چه بسا اگه زور بزنيمو زودتر از موعد از شفيرمون بيايم بيرون،  بقامون به خطر بيفته و منظورم از بقا فقط بقاي #بيولوژيك نيست؛ بقاى هويت، فرديت و نبوغ فردي هم نوعى از بودنه و شايد تنها #هدف زندگى.
همه آنچه در مسير به آن بر ميخوريم، انجام ميدهيم، ما را خراش ميدهد، ميشكند و ميتراشد، حتى كارهايى كه اكنون از نظر مابيهوده به نظر ميرسد؛ما را براى نسخه اى والاتر، #اصيل تر و شفافتر از خودمان آماده ميسازد، فقط كافيست باور كنيم كه #غايت وجودمان  هدفمند و يكتا است.
قلم: #مانى_منجمى | #مرداد_٩٥

سلب مسئولیت

مطالب ترجمه شده ما اطلاعاتی را ارائه می دهند، نه توصیه محتوای صفحات و مدارک ترجمه شده ما فقط برای اطلاعات عمومی ارائه می شود.

آنها قصد ندارند و نمیخواهند به مشاوره ای که شما باید بر آن متکی باشید. این به هیچ وجه جایگزین مشاوره خاص نیست.

بنابراین قبل از مصرف هرگونه اقدام براساس این اطلاعات، یا اخراج از هرگونه مشاوره حرفه ای یا متخصص، باید قبل از آن انجام دهید. اگر درمورد مسائل پزشکی سؤال دارید، باید با مددکار یا سایر ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای خود بدون هیچ مشکلی مشورت کنید.

اگر فکر می کنید که شما در معرض شرایط پزشکی هستید، باید از پزشک یا سایر ارائه دهنده خدمات حرفه ای مراقبت های بهداشتی به پزشک متخصص مراجعه کنید.  بدون نمایندگی، ضمانت یا ضمانتنامه . اگرچه ما تلاش های منطقی برای جمع آوری اطلاعات دقیق در جزوات ما و به روز رسانی اطلاعات در وب سایت ما انجام می دهیم، ما هیچ گونه تضمین، ضمانت یا ضمانت نامه، به صورت بیان یا ضمنی، ارائه نمی دهیم، که محتوای این بخش دقیق، کامل یا به روز باشد.

دکتر مانی منجمی

دیوانه ای که از قفس پرید …

#تفرد_يك_ديوانه
مبحثى كه از نوجوانى دارم باهاش سر و كله ميزنم  “#هويتِ” و مراحل تحولى و نقش حساسى كه در كل بافت #زندگى ما به عهده داره. راستش براى خود من مدتها طول كشيد كه پيدا كنم مسير زندگيمو و مسيرهاى متعددى و طى كردم و قالبها و نقشهاى مختلفيو تجربه كردم تا به مسيرى كه الان در اون دارم قدم بر ميدارم برسم. يه موقعهايي وقتى به مسير ١٥ سال گذشته نگاه ميكنم ميبينم خيلى به در و ديوار زدم تا بتونم بالاخره در قالبى برم كه رنگ آرامش داشته باشه، صادقانه بخوام بگم هنوزم زياد مطمئن نيستم..
از نظر من هر انسانى مسير رشدى منحصر به فرد خودشو داره و تعاريفى كه جامعه و ساعت اجتماعى براى ما متصور ميشه، گاهى نه تنها باعث #رشد نميشه، بلكه عقب موندن از اونا ميتونه ايجاد حس #اضطراب، #عقب_ماندگى و #ناكارامدى رو برامون به دنبال داشته باشه؛ مثل درس خوندن در رشته اى خاص، در زمانى خاص، ازدواج با معيارى خاص، شخصى خاص و  بازه ی زمانى مشخص.
يادمون باشه هر كدوم از ما يه #پروانه ايم با شفيره اى مخصوص خودمون، زمان بيرون اومدنمون ازين شفيره با هم متفاوته، جنس شفيره هامون، و قدرتمون در بيرون اومدن اين شفيره. پس باهم #مسابقه نديم. براى پروانه انرژى كه صرف بيرون اومدن از شفيره ميشه، از لحاظ زيستى اونو براى بقا در محيط بيرون آماده ميكنه. پس عجله نكنيم، به نداى درونمون گوش بديم و به تفرد مسيرمون اطمينان كنيم . چه بسا اگه زور بزنيمو زودتر از موعد از شفيرمون بيايم بيرون،  بقامون به خطر بيفته و منظورم از بقا فقط بقاي #بيولوژيك نيست؛ بقاى هويت، فرديت و نبوغ فردي هم نوعى از بودنه و شايد تنها #هدف زندگى.
همه آنچه در مسير به آن بر ميخوريم، انجام ميدهيم، ما را خراش ميدهد، ميشكند و ميتراشد، حتى كارهايى كه اكنون از نظر مابيهوده به نظر ميرسد؛ما را براى نسخه اى والاتر، #اصيل تر و شفافتر از خودمان آماده ميسازد، فقط كافيست باور كنيم كه #غايت وجودمان  هدفمند و يكتا است.
قلم: #مانى_منجمى | #مرداد_٩٥

سلب مسئولیت

مطالب ترجمه شده ما اطلاعاتی را ارائه می دهند، نه توصیه محتوای صفحات و مدارک ترجمه شده ما فقط برای اطلاعات عمومی ارائه می شود.

آنها قصد ندارند و نمیخواهند به مشاوره ای که شما باید بر آن متکی باشید. این به هیچ وجه جایگزین مشاوره خاص نیست.

بنابراین قبل از مصرف هرگونه اقدام براساس این اطلاعات، یا اخراج از هرگونه مشاوره حرفه ای یا متخصص، باید قبل از آن انجام دهید. اگر درمورد مسائل پزشکی سؤال دارید، باید با مددکار یا سایر ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای خود بدون هیچ مشکلی مشورت کنید.

اگر فکر می کنید که شما در معرض شرایط پزشکی هستید، باید از پزشک یا سایر ارائه دهنده خدمات حرفه ای مراقبت های بهداشتی به پزشک متخصص مراجعه کنید.  بدون نمایندگی، ضمانت یا ضمانتنامه . اگرچه ما تلاش های منطقی برای جمع آوری اطلاعات دقیق در جزوات ما و به روز رسانی اطلاعات در وب سایت ما انجام می دهیم، ما هیچ گونه تضمین، ضمانت یا ضمانت نامه، به صورت بیان یا ضمنی، ارائه نمی دهیم، که محتوای این بخش دقیق، کامل یا به روز باشد.